Zarządzenia 2022

Zarządzenie 9/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla uczniów klas I i IV klasy sportowej Zarządzenie nr 9-2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych.pdf (443kB) pdf
Zarządzenie 8/2021 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Zarządzenie nr 8-2022 w sprawie powołania ido.pdf (259kB) pdf
Zarządzenie 7/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania klasy  V - VIII w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 Zarządzenie nr 7-2022 w sprawie wprowadzenia nauki zdalnej.pdf (256kB) pdf
Zarządzenie 6/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania klasy  VIa, VIId, VIIIa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 Zarządzenie nr 6-2022 w sprawie wprowadzenia nauki zdalnej dla kl.pdf (258kB) pdf
Zarządzenie 5/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania klasy  Va, VIIa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 Zarządzenie nr 5-2022 w sprawie wprowadzenia nauki zdal. dla kl..pdf (258kB) pdf
Zarządzenie 4/2022 w sprawie czasowego ograniczonego funkcjonowania klasy IVa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 Zarządzenie nr 4-2022 w sprawie wprowadzenia nauki zdalnej dla kl..pdf (255kB) pdf
Zarządzenie 3/2022 w sprawie wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Zarządzenie nr 3-2022 w sprawie minimalego wynagrodzenia.pdf (247kB) pdf
Zarządzenie 2/2022 w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkole Podstawowej nr 36 w Częstochowie Zarządzenie nr 2-2022 w sprawie ustalenia planu urlopów dla pracowników niepedagogicznych.pdf (250kB) pdf
Zarządzenie 1/2022 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 1-2022 w srawie zebrania RP.pdf (431kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Teresa Trzepizur (21 stycznia 2022)
Opublikował: Łukasz Kucharski (21 stycznia 2022, 08:58:29)

Ostatnia zmiana: Łukasz Kucharski (17 lutego 2022, 09:51:34)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 810