Dane podstawowe

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie
Ul. Legionów 54 A
42-202 Częstochowa
tel./fax. 34 3601072
NIP:9491759382      REGON:151567920
e-mail: sosw1@edukacja.czestochowa.pl
www: www.sosw1.czest.pl
Skrzynka podawcza ePUAP
Dyrektor: mgr Ewa Galle
Z-ca dyrektora: mgr Agnieszka Ścigała - Psiuk

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w naszej jednostce moze się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Częstochowie pod adresem  ioded@sod.edu.pl

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe placówki są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Ewa Galle, Dyrektor SOSW Nr 1 w Częstochowie (21 stycznia 2013)
Opublikował: krystek_r (1 marca 2007, 14:45:17)
Podmiot udostępniający: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Częstochowie

Ostatnia zmiana: Renata Krystek (16 września 2019, 21:12:13)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8656