Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Sprawozdanie finansowe

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 11 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów [...]

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Dostęp: u dyrektora przedszkolaDział: Miejskie Przedszkole nr 11Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r (Dz. U. z 2004r nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Karty wycieczek

Dostęp: u dyrektora przedszkola, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Miejskie Przedszkole nr 11Podstawa prawna: art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września [...]

Kroniki Miejskiego Przedszkola Nr11

Typ: ArchiwumDostęp: Dostępne u dyrektora przedszkolaDział: Miejskie Przedszkole nr 11Podstawa prawna: Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14-VII-1983. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16IX-2002r w sprawie [...]

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Dostęp: u dyrektora przedszkola, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Dział: Miejskie Przedszkole Nr 11Podstawa prawna: Art. 37 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: pokój referenta, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Typ: rejestrDostęp: w gabinecie DyrektoraDział: Miejskie Przedszkole nr 11 Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Typ: rejestrDostęp: pokój intendentaDział: Miejskie Przedszkole nr 11 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Księga ewidencji kontroli

Typ: rejestrDostęp: w gabinecie DyrektoraDział: Miejskie Przedszkole nr 11 Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Zarządzenia Dyrektora

Typ: rejestrDostęp: w gabinecie DyrektoraDział: Miejskie Przedszkole nr 11 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. 2004 Nr 256 poz 2572) ze zmianami. [...]

Protokoły Rad Pedagogicznych

Dostęp: u Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr11,z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Dział: Miejskie przedszkole nr 11Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub [...]

Rejestr kart zgłoszeń dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr11

Typ: Rejestr.Dostęp: W gabinecie Dyrektora, dla osób , które wykażą interes prawny.Dział: Miejskie Przedszkole nr 11Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie Dyrektora,dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Miejskie Przedszkole nr 11Podstawa prawna: Art. 254 Ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Rejestr wypadków

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie dyrektora dla osób, które wykażą interes prawny.Dział: Miejskie Przedszkole nr 11Podstawa prawna:: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 [...]

Teczki osobowe pracowników

Typ: Ewidencja  Dostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr11,dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Miejskie Przedszkole nr [...]

Dzienniki zajęć

Typ: Ewidencja.Dostęp: W gabinecie dyrektora, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Miejskie Przedszkole nr 11Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra [...]

metryczka