Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr wypadków przy pracy

p Rejestr wypadków Dostęp: W sekretariacie szkoły dla osób które wykażą interes prawny Dział: Sekretariat szkoły Podstawa prawna: Rozp. Rady Ministrów z dn. 28.07.1988 w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy [...]

Rejestr wydanych zaświadczeń OKE

Dostęp: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 r. ( Dz.U Nr 112 z dnia 31.12.1999, poz. 1319 z późniejszymi zmianami) i Zarządzenie nr 3360/06 z dnia 06.11.2006 r. Prezydenta Miasta [...]

Rejestr upoważnień do dostępu do danych osobowych.

Rejestr Szkoła prowadzi rejestr dostępu do danych osobowych.Dostęp: Sekretariat - dla osób wykazujących interes prawny.Dział: Gimnazjum nr 8 im. Polskich OlimpijczykówPodstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie [...]

Rejestr uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Rejestr uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnegoRejestr Szkoła prowadzi rejestry uczniów z orzeczeniami.Dostęp: SekretariatDział: Gimnazjum nr 8 im. Polskich OlimpijczykówPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia [...]

Książka kontroli sanitarnej

Książka kontroli sanitarnejDostęp: W sekretariacie szkoły dla osób które wykażą interes prawnyDział: sekretariat szkołyPodstawa prawna: Rozp. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 4.11.1985 r. w sprawie książki kontroli sanitran [...]

Rejestr wypadków uczniów

Rejestr wypadkówDostęp: W sekretariacie szkoły dla osób które wykażą interes prawnyDział: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: Rozp. Rady Ministrów z dn. 28.07.1988 w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz [...]

Rejestr legitymacji szkolnych

Rejestr legitymacji szkolnychDostęp: W sekretariacie szkoły dla osób które wykażą interes prawnyDział: sekretariat szkołyPodstawa prawna: Rozp.MEN z dn.14.03.2005 w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów panstwowych i [...]

Dzienniki zajęc pozalekcyjnych

Typ: EwidencjaDostęp: W pokoju nauczycielskim dzienniki z bieżącego roku szkolnego W gabinecie v-ce dyr. Gimnazjum dzienniki zajęc z poprzednich lat, dla osób które wykażą interes prawnyDział: Gimnazjum nr 8Podstawa prawna: Rozporzadzenia [...]

Rejestr świadectw

Typ: Rejestr.Dostęp: W sekretariacie Gimnazjum dla osób, które wykażą interes prawnyDział: Gimnazjum nr 8Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 roku ( Dz.U. 2005/58/504, 67/585) w sprawie z zasad wydawania oraz wzorów [...]

Rejestr wydanych zaświadczeń

Typ: Rejestr.Dostęp: W sekretariacie Gimnazjum dla osób, które wykażą interes prawnyDział: Gimnazjum nr 8Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 ( Dz.U. 2005/58/504, 67/585) w sprawie z zasad wydawania oraz wzorów świadectw, [...]

Dzienniki lekcyjne

Typ: Archiwum.Dostęp: W gabinecie v-ce dyr. Gimnazjum dla osób, które wykażą interes prawny - dzienniki lekcyjne z poprzednich lat nauczania. W pokoju nauczyciskim dzienniki z bieżącego roku szkolnegoDział: Gimnazjum nr 8Podstawa prawna: [...]

Arusze ocen uczniów i absolwentów

Typ: Archiwum.Dostęp: W gabinecie v-ce dyr. Gimnazjum dla osób, które wykażą interes prawnyDział: Gimnazjum nr 8Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez [...]

Księga uczniów

Typ: Rejestr.Dostęp: W sekretariacie Gimnazjum dla osób, które wykażą interes prawnyDział: Gimnazjum nr 8Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez [...]

Księga ewidencja dzieci

Typ: Ewidencja.Dostęp: W sekretariacie Gimnazjum dla osób, które wykażą interes prawnyDział: Gimnazjum nr 8Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez [...]

Rejestr pism

rejestr pism przychodzącyh i wychodzącychDostęp: W sekretariacie szkoły dla osób które wykażą interes prawnyDział: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum nr 8 [...]

metryczka